© 2021 DWAA  |  ARCHITECTURE . URBAN PLANNING . ENGINEERING
PROJEKTY PRACOWNIA KONTAKT PL EN  NOWA STACJA WARSZAWA ZACHODNIA  
  KŁADKA PRZEZ WISŁĘ W WARSZAWIE   
  AKADEMIA MORSKA W GDYNI   
  KŁADKA I WIEŻA WIDOKOWA W AUGUSTOWIE   
  WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W OSLO   

  REWITALIZACJA WYSP ŚRÓDODRZA W SZCZECINIE